INFORMACIÓ ECONÒMICA

CONTRACTES

2022

2021

2020

  • Contractes adjudicats 
  • En aquest exercici no hi ha hagut renúncies ni desistiments dels contractes adjudicats

CONVENIS

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

Compensacions

2023

2022

2021

2020

2019

Beques 

2021 No hi ha hagut convocatòria

Premi investigació

2023

PRESSUPOSTOS

COMPTES ANUALS

2022

2021

2020

2019

2018

IInforme d'auditoria i fiscalització. Tribunal de Comptes

RETRIBUCIONS