GOVERNANÇA ECONÒMICA

COMPATIBILITATS

  • No s'han dictat resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin empleats, ni per activitat privada al cessament d'alts càrrecs.

INDEMNITZACIONS

  • Actualment cap exalt càrrec del CES ha percebut indemnització pel seu cessament.