Visites al CES

El CES organitza visites col·lectives a la seu del Consell amb una exposició sobre la seva missió i el seu funcionament dins del sistema institucional espanyol, es mostren les instal·lacions i se celebren reunions de treball d'acord amb la finalitat de la visita, i es lliura documentació diversa als components del grup.

Información y solicitudes de visitas, dirigirse a:
Dirección de Acción Institucional y Apoyo a la Secretaría General y Órganos Colegiados del Consejo
C/ Huertas 73 Madrid 28014
Tfo: 91 429 00 18
Fax: 91 429 42 57
e-mail: institucional@ces.es