Vídeo institucional

El Consell Econòmic i Social d'Espanya és un òrgan consultiu del govern en matèria socioeconòmica i laboral i, al mateix temps, és el reflex d'una societat basada en el diàleg i l'enteniment.

foto presidente